רק בזרועותינו, לשנות, הכוח!
רק באבן המורמת אל-על,
האוייב המעמדי יִתָש.
התבל, תלבש של חינגה ארשת.
העושקים וּבעלי הון,
כיסם יִרָש.

אל מרומי הבאריקדות יעפיל נעפילה.
נסי המהפכה,
אודמם, כמגדלי העוז יַחֳלוֹש.
זמנים חדישים נקימה!
אל הימים הבהירים נגלוש.

קרב עולם,
נפץ תרועתו יהלומה;
שאון מפולת,
מעל שרידי העשירים יהדהד.
על כל עלוקה וטפיל,
נשלוף את הרומח.
של נהר השינויים,
נשמע הד!