אבא,זה שוב אני, הבן הכושל שלך...

אני מבקש סליחה על הכל!תן לי לחזור אליך,הראה לי את ידיך הפתוחות לקבל כל עובר דרך,תן לי אהבה שלא קיבלתי מאף אדם,תן לי כח להמשיך!

אני לא רוצה לפול פה,כמו זב בודד ועזוב,אני רוצה לחיות,באושר וטוב,בלי כאב של אהבות נכזבות או כעס על עצמי.

אני רק רוצה שתאהב אותי כאילו אני בנך,יחידך,שלא תכאיב לי יותר,כמו שהיה עד עכשיו,תן לי לקבל את מה שלא קיבלתי ממך עד היום,את האמונה בך,את התקווה שיש לי אליך,את הכמיהּ לקבל מטובך הנהור,את הכח להמשיך לאהוב אותך גם כשקשה...

אני מתרפק על רגליך,אבי,אלוקי,אני מתחנן בפניך שתחזיר אותי לחיקך הנעים לנפשי...רפא את ליבי כלא היו פגיעות,כאילו נתת בי רוח חדשה ולב שלם,הפסק להכאיב בי בכח עז,ועזור לי לקום מן העפר אליו נקלעתי.

פני שמוטים כעת מרוב ריקנות,מלא את עיני בשלהבת אהבתך,בלהבה גדולה שתצית את כל שאר האנשים שעיניהם כבויות,כשיסתכלו ויראו את נס אהבתך בי!

שקם את ידיי הבלויות כאפר,תן בם עז וגבורה להלל את שם קדשך ולפאר את שמך בעולם.

הבער את הכאב מחיי הדואבים!תן רק אהבה שתשאר בחיים,תן בשדות את פריחת האביב שתנעים לראוּתי בהולכי לעבודתך,באופק הנמתח...

את עצי הפרי הצמח והגדל שיחסו עלי צל בבוא אור היום הזוהר,שיסנור את עיני בהילה זהובה שתראה מלאכים באישוני עיני,מלאכים כמותה,האישה האהובה לי,היקרה לי מכל,שאותה לא ביקשתי לי,לא ביקשתי לאוהבה,ביקשתי לי רק אותך שומריּ,חוסי.

הגן על ליבי מפני צרות באות,ומפני הברקים הזועמים של עינייהּ הפגועות ממני.הזרם בעורקי את דם החיים שישטוף בזוך את כל העצב והשכול.

תן בי אהבה ועוד אהבה,זהו סם חיי שנותן בי הכח להמשיך ולשרוד,תן בי רק אותך,ואותה...

שלך תמיד,הנסיך הקטן שלך...