בס"ד

 

מי רוגע, מים כה כחולים, מתנוצצים,

נופלים מטה, קולם נישא למרחבים.

ללא עין, ללא גוף, אני שם.

 

הד חולף במעמקים,

מביא את חבריו השקטים.

ללא קול, ללא אוויר, אני שם.

 

רסיסי ערגה נימוחים בקרקע,

צבעי הקשת מחליפים מרקע,

ואני בגופי ניצב כאן, דא עקא.