שרוי בכלוב הארץ

בין שמי כפור לאדמת ערץ

דפי דעתו פוזרו לארבע רוחות

גופו כלה,תשו הכוחות

אסיר הדעת של מצפונו

תו עליו הושם - תו קלונו

 

מנגינה דקה עולה אי שם

זהו מן מזמור

אולי

שיר תפילה ישן

 

עוד יתרומם אל על

יתעצם, בל יחדל

שובר כל מסך

גם זה העשוי ברזל

בדרך המובילה

אל ארץ ישראל