על הקצה

העומד מול קצה הלשון

ומסתיים בקצה העולם

טמון גם המפתח

לדלת שמאחוריה

הבטחה חדשה