להקי עננים שטים על הרקיע;
מעבר לתהומות הרים, השמש עולה.
מעל שְדוֹת ירוקים,
רוח רענן רוחפת.
נחלים ופלגי מים,
שבים לתהילה.

גשמי חורף, בזעף -
מטחם מכה בארץ.
הקשת, בענן, קמרונה מתנוסס.
הנהרות נישאים על גדותיים.
ססגון התפרחת,
שטיחו פורש.

עמודו של השחר,
בלב שממה בוקע.
עם רדת הליל,
מסך כוכבים נדלק.
בשחקים, עדר צאן במרעוליו פוסע.
העולם - מבּוּעוֹ לא נפסק...