משהו קרב אלי
לאורך שדרה
מחיש צעדיי,
בלבי מורא

לא הרמתי ידיי
אך אותי מכשף
אזרז צעדיי
ואינו חולף

מותיר בי אותות
קמטים ושיבה
כעין אלפיים שנות
אהבה ואיבה

בשנות ילדותי
זחל כצב
עם זקנתי
חולף כעב

ללא פנים ודיוקן
שלא כפרח אין ריח
בא כאורח דייקן
אך כמוהו פורח
 
25/3/03