אֵלוּ יָמִים שְׁקוּפִים

בַּעַדָם בּרוּרַה בּפַנָיי כְּלוֹת התָכְלִית

כּל מָחְשָׁבַה וּגָעַגוּע

מוּפְשָׁטִים לְשֶׁלֶד קִיוּמַם

הָרַעוּעַ, הֶחוֹלֵף.

יָמִים שְׁקוּפִים מַצִיתִּים בִּי תְּשׁוּקוֹת

לְהוֹסִיף וְלחווֹת, לִיצוֹר וּלְהִתְּרָגֵש

עַל מֵנַת להִתּנַחֵם לְבַסוֹף

בְּזְרוֹעוֹת אַרָעִיוּת.