בין צוֹרֵי והררי השממה האובדת,
אודמו של השחר עולה.
שיירות-גמלים מדרכות לעצמן את הדרך;
מרבד החולות ארגמן עוטה.

רוח-חמסין, בסער - זעפה הולמת;
השמש, קרניה-חמתה מְשַלְחָה.
בין צוֹרֵי והררי השממה האובדת,
השיירה נמשכת ומְהַלְכָה.