דוד.

בית א.

דוד והיית למלך.

דוד נער כינור.

דוד והיית למלך.

דוד ואהבת מאוד.

פזמון.

אשת איש לקחת.

אדון נכבד רצחת.

איש גאולה היית.

איש גבורה גם כן.

בית ב.

שאול רדף אותך.

בכול מקום וזמן.

היית לו כבן חברך.

יונתן חבר נאמן.

בית ג.

אבישג צעירה הייתה.

ואתה עכשיו בא בימים.

מי ימלוך במקומך?

השבועה או גדול המשפחה.