בהתרגשות עצומה

בלב נפעם

נושאות אותי רגליי

עד אלייך

 

את, מכורה שלי

ארץ חמדתי,

בשבילייך פסעתי

מיופייך הוקסמתי

ולמענך יקירה

אכתוב שיר

ואנצור אהבה

 

אל תדמי בנפשך

שאותך שכחנו

ועל קדושתך

ויתרנו

כי ברית

איתך כרתנו

ברית עולם:

לאהוב ולכבד

ולשמור ולקיים

את המדינה

הנפלאה הזו

לנצח נצחים!