החדשות ניתכות עלינו מכל עבר

כמו גשם קשה ורע,

ביום חורף אכזרי.

כמו מים עכורים הן,

בבאר יבשה,

בנווה ישימון.

 

וכמו אדם שצמא למים

אנחנו פוערים פיות ניחרים

לשתות עוד ממי התרעלה

של הזוועות.