אַת עיגול שחור בין אליפסות צהובות ברקע ירוק המשתנה לאדום עירומה לא מתביישת רוקדת את ריקוד המטורפים. את מרגישה לבד כשאת מניעה את האגן ידייך מורמות רגלייך כסביבון משוגע פיך קמוץ עינייך- משתנות עם צבעי הרקע. זה הזמן שלך, יקירתי אז רקדי את הריקוד המשוגע שלך כאילו אין מחר.