על עצמות – האימפריאליזם, חרף כל – זממה, אל המחר - נצעודה! על חירוק – גרמיהם, של עושקינו, נפליג במרחב. נרים נסי – המאבק! נתקע בשופרי – קרב, מעל – ראשנו! אל השמש, נמשיך ללכת, על אף מטרד!