במעקה המרפסת
כביסה מתנוססת
בין להיות
או לא להיות
ומחשבות
חצויות.

תולה את הזמן
לאט, ללא קוצב
בין לחות הכביסה
לטללי הלילה.

זה נתלה בשני אטבים
המחזיקים בגד
וחצי
בגד
בשני אטבים זה נתלה.

מתייבש
ברוח הקלילה
המסיטה עגלות ראשי
לעבר גלגל הירח

במעקה המרפסת
ביד מהוססת
תולה את הזמן
שאינו מראה סימן
זה נתלה בשני אטבים
כחברים טובים

ומתייבש