בתום האתמול

מגיע אתמול נוסף.

פסי הקול, דפי המלל

מתרחקים

בהילוך אחורי

 

צליל פוקד

בטון קול פוגע

מתרחק

לזיכרון לא מתקרב

 

זה קורה ביום חורף, בינואר

ברחוב צדדי אי שם

גשם לא יסתיר חיוך

חיוך לא יסתיר הגשם.

 

אדי כוס קפה מול חלון מעורפל

וספרי אמנות רבים

מול תכשיטים ושרשרת,

אצבע  אחת פצועה

עין בהירה אחת

צוחקת.

 

עיר גנים בגשם

עץ האקליפטוס מתרחץ

מגדלי הבורסה מצטחצחים

שום דבר אינו קורה

כרגע או

מחר.

 

בתום המחר

מגיע מחר נוסף.

פסי הקול, דפי המלל

מתרחקים

בהילוך חמישי