אהובתי בכרמי ענבי השבט מסתתרת בינות לקנוקנות עיניה חומדות בורקות ואני אותה מחפש אהובתי יוצאת בינות לשריגים מול עיני הכלות רוקדת ומחוללת דבקה קרבה אלי בלאט ואני אותה אקח משם על גב סוסי אל בית שבטי לפני שתיקח אותי..