באוושה חרישית של קצה

ובעטיו של חג סוף כזה

 

אין המקום ועין הזמן

וסופי הסעיפים וסיבת סיבתם

ואתה הוא מלך אל חי וקיים

 

וכשרמץ פיקפוק יותז

וכל מלאך ומלאך יחפז

 

אז קול דממה