קדוש אתה אדוני, שמע את תפילתי

כי בודדה ועצובה אנוכי

וירא כי איני חוטא ונאמנותי שמורה לך.

ראה את הבתולות שמצאת להן זיווג

כי חלקן חטאו לך ולא שמרו

על טוהר ערוותן כפי שציווית.

ראה את כליותיהן וליבן

וקרא את מחשבותיהן ומשאלתן

כי חוטאות הן לך.