אהבה היא לטיפשים

הלא כולם כבר זאת יודעים?

מעין כינוי למצב - - - -

והרי זה רק עוד איזה שלב

 

ומי היה מאמין שבני אדם

הם כה תמימים

מאמינים עוד באצילות ובכפייה

חושבים שאין דבר נעלה מהם על פני האדמה

 

ובין גלי הים הסוערים

הוא לא מוצא יותר פנינים

אין עושר רב בין איי שרב

אין צמח זר הכל נגמר

 

גילו כבר כל דבר איתן

ניצלו כל פרח מכל זן

הרסו, רמסו, קטלו, חמסו

ועל העולם כבר נמאסו

 

ואין עוד רגש כה טהור

שגורם לך לראות האור

יותר יקר מפז ודרור

שיסחוף אותך  - - - -

 

לכן כינוהו אהבה

לכן כתבו עליו שירה

לכן היללו ופיארו

ואליו כל כך צמאו

 

וחלפו להם ימים

ונותרו הם בודדים

כינוהו טיפשי ומעורג

וצפנו את תקוותם לעד