השמש צועקת שם למטה
יש יריות בחשכה
והשמים שסופגים את כול הריח
מתלוננים כי עלתה עוד נשמה.
 
מלאכים בוכים בשקט
כי שם למטה מלחמה
עננים מתאגדים לגשם
אולי ישטוף את כול הרע.
 
השמש מסרבת לזרוח
לא רוצה להביט לעיניים
המתרוצצות מחפשות רק לברוח
כי לא בטוח שאלוקים בשמיים.
 
והכוכבים מלאכי הקורבנות
מטפטפים ניצוצות של תקוות
אל תנוח ילדון עד תומך
יש כוכב גם לה
גם לך.