כותב עצמי לדעת
כותב מילי מילים
בונה תל תילים
עוד עץ לטעת.

כותב מתוך הלב
כותב מן הנשמה
מירח עד חמה
בשמחה וגם בכאב.

גן ניטע וגם יער
שדה ואף בוסתן
פרי האל נתן
שמחה וגם צער.

הכתיבה היא בנשמה
תמצית ההוויה
תוך דקה או שנייה
מול זריחת חמה:

כקול זועק מן הדממה
כהלך נודד בשממה
באות גדולה
או
אות תמה

4-5