ובאת בלחישה ודפקת בדלת והבטת ודממת וסבבת אחור ואני נקושת רוח חרדה ומצפה שכבתי במיטתי ניסיתי לומר ניסיתי לחוש או להבין ואתה לא הסברת לא טענת שתקת