על הארץ, התחשר – עבו ענני – יורה, כרובד, בשבור, בגשמי – זלעף; מטחיו, ניתך בסילוני – זעף, עלי מרחב. הגשם רד; בפָרוץ מנטפיו כשטף. הכל רווה – ריחות של חורף, הנכנס לזכויותיו. השמיים, כסים – עופרת, בשבור בסער זועַף…