קשה לכתוב כשאתה שיכור

האותיות יוצאות מגדריהן

כמו תזזית, חזזית

על פני הגוף

קישורים

 

 

מיקוד

 

הרפואה יוצרת את המכה

הגיון הרמוני כאשליית קוסם

(כח)

איך כל הגוף מביע את התורה

גם בשכרות

גם ב(צנזור)

גם בשכרות שנייה

אחרי הלב

לכתוב את היין

להפוך עולם.

 

 

נסיון שני

 

אל תוך האש

המפעפעת

בדיבור, במילה

עקרות, הכרות

ידיעת- וקריאה בשם

יבול הרגע

תנועת המנוחה

גם היא לא קיימת. 

 

 

כרובי@

 

המילים לא מסוגלות להביע

פרדוקס

רק שם אני מוצא את האמת

אבל האלוהים הוא לא פרדוקס

גם הוא הולך בגיא צלמוות

גם הוא קרקע

גם הוא אור

כמוני.

 

 

*

 

נדמה כי העולם מסתחרר

ולא אני

כי המרכז נשאר יצוק

נשאר אסור

כמו חתיכת איסור

ששיוויתי לנגדי בעדי.

גם כשאני לא יודע- בא,

אני שיכור

כל יום

יורד מהארץ, מגוף אלוהי

שאסתר מסוגלת לא הייתי

מתחתן אתה

מתחבר אליה

בא.

 

 

מגבלות

 

אין יותר אקטיביסטים מאתנו

כותבים את עצמנו

על עור

בהמות היינו עמך

עם אביון

עם עצמנו. לא צמנו היום

כי אנחנו נחים

אנחנו נחים

כדי לא להתעמת עם עצמנו

בורחים אל יין

כי אנחנו לא מכירים

אף אחד

ואת עצמנו

עצם מעצמנו.