פישטתי משנתי

אך יצאה ממילותיה

שיבושת עלובה כעוגמת מים

 

פישטתי איבריי

בתנומה מתמדת

לניוון קרירים כשרידי מים

 

שפטתי משטרי

את דיוקנו מהמילין

החולי לן בין אדם כדרך מים

 

פשטתי כתנתי

אך נכה אלבשנה

בחלום המשקיף כמתריסי מים

 

הפשטתי מילותיי

בפרעות נכאות

צרור ומר המבט כעפעפי מים

 

שטפתי את פיה

גולל את ספרה

תורה לחולל במעגלי מים

 

נשמתי שטיפתי

איכה אץ יתום מילה

בוששתי לבועה כגומעת מים