היצירות שלי

 

הן קמו לתחיה-

היצירות שלי.

הן לא מאמינות,

מתכחשות.

היו חייבות למות

כדי לחיות באמת.

 

  אבל אתה יצאת דפוק.