גם האושר מזל הוא

 

כמו ממרום נחתנו לעולם

ובציווי של שתי הנשמות,

כאילו וירדנו: יחד בסולם-

ותראי איך, בטוב שנים חולפות.

האם זה המזל ובנו ששיחק

ואת קלפיו בזדון לנו שחילק?

מזלי הנבל!

חייה בל תיחנק!!

בגלגול הבא שלנו,

אותם קלפים חלק!!!

1.4.06