שבבי המוח של מחשבה משתנית,

לגבי שהיה יהיה או כעת.

הדמיון הפרוע מחשבות נלוזות,

עשויות לשגע ולמרות זאת;

בהם הדרור היחיד שנותר,

מהמולה או כל השאר.

מהשגרה ניוון מטרף,

אותנו בכח וסיפוק שסוחף.

על - פי תהומות,

על - הסף נעצר.

כך כולכם כמוני

אשר לכאן

חוזר...

האם?

 

7.12.96