"... אמר לו מסתכל הייתי במעשה בראשית  ולא היה בין מים העליונים

למים התחתונים, אלא כשתיים ושלש אצבעות  ורוח אלקים מנשבת..."

(בראשית רבה פר´ ב´, סימן ד´)

 

 

ולא היה בין מים העליונים

למים התחתונים

אלא כשתיים ושלש אצבעות

 

והמים התחתונים שואפים למעלה

לעלות לאוויר להתאדות

להידבק בשמים

 

והעליונים משייטים כמבקשים

לרדת מטה, להתאחד

ומתכווצים טיפות טיפות

 

ובינתיים הרוח המנשבת מנסה לאחות

נוגעת – לא נוגעת בכל הקצוות

אך פתח נולד לתקווה  כשתיים ושלש אצבעות...