אם זרעו לא יקום תחתיו,

היוכר שמו בארץ?

ומי בשמו יקרא אחריו?

ומכיר אין לו... 

 

אם במחשכים ילך תדיר,

באור האושר לא יביט,

היוכל נשוא חיי מרירות?

היש תקוה לצאת מגיא דכיות?

 

גלי ים היוצרים קצף בהשברם,

יזכרו המתהלך במקום גוועם;

אך היזכר שמו ברבים,

של המתהלך לאיטו בטיילת?