אבות אבותי מזה שש עשרה שנה ושמונה מאות שנה ושלושת אלפים שנה – מאז הכיר אברהם אבינו אותך – מכירים בא-להותך. אבות אבותי מזה שש עשרה שנה ושלוש מאות שנה ושלושת אלפים שנה – מאז מתן תורתנו – מחויבים לעבוד אותך ולשמור מצותיך. ואף על פי שעצם מעצמי היא עבודתך ומקור חיי ההכרה בך, בכל זאת הלכתי מעצמי וחקרתי וקבלתי אותך אבי מלכי עלי ועל זרעי ועל זרע זרעי לא-לוה.