עינבל

שהיו צליליו רכים, נשמעים
מנגנים נגונים נוגים
עת ישמע קול תנים.
עימו בחדוה ינומו עוללים
חלומותיהם יהפוך למתוקים.
נוחם מגעו הכסוף
צליליו הרכים יאסוף.