בתרונות השוממים – צִייָת – חֶרֶר, הסתעפם כחוטים, על פני – חולות, באין להם סוף; מרחבי – ישימון, עטו תֶחֶר של עורקים אכזבי – טוֹף. במדרונות מחשופי – ההרים, כענפים, רַד סרטם של הגידים, צרובי – להטה של השמש; רוחות – מִשחָן, מנדפות כרחף, מעל שֶמֶם – חולות. אוויר שדוֹף, סַדָק מצוקי – סלע; הכל מצפה, לגשם זַעוף…