העיר הזאת קטנה

אני שונא אותה

את חטאיה השפלים

את חולשתה

מתגעגע לימים של הוד

לארמונות

כששלטו פה אבירי לב

נטולי שריונות

חומות של פחד

כבדות

זאת לא חוכמה

במחנים במבצרים

עיר קטנה

רק זקן אולי

חכם מאוד מסכן מאוד

זוכר

וזיכרונו הוא התרופה

לשקרי הבריונים הצעירים

תקופי בולמוס ההצתה

הממהרים לשרוף

להעלות עולה שלמה, כלילה

את מה שבעצם

מעולם לא היה שלהם.