אלהים,

השק כנפך היחידה,

בידי – יחידתי.

גע בי,

- בקרח הנורא שבך

- בלהט הבוער שבי.

 

אלי,

שק לי בשפתך היחידה,

שק לי בשתי שפתי,

ואמות בשלום לתוכך

שאוב בגוף מלכותך.