אחכה לך,

כחכות רחל

לאהובה.

 

לא אנוח, לא אשקוט,

עד אמצא שלווה בין זרועותיך.

 

הן הבטחת זה מכבר,

לאהוב עד כלות חיינו.

 

עוקדת אהבתי,

על מזבח אלוקים.

 

לך אהובי היקר.

פלס שבילך אליו.

 

אהיה כאן עת תשוב

מן המסע אליו הלכת.

 

אחכה לך,

כחכות רחל,

לדודה.