שלל הרי גליל
ופרי האגוז
מבשרים רוחות הסער
הבאות מלב .

רוחות הסער
מתקטנות בגובה
מול שיא החרמון
ויובל החצבאני.

רוחות הסער חלשות
אך מבשרות סופה.
ומי ישים לבו
מול נוף שגיאים
והררי יער

הן תתגברנה
עת נחצה את
קו פרשת המים