כמו שיחה שלא רוצים לנתק כמו חבל שלא רוצים לקרוע כמו חלון שלא רוצים לסגור כמו קליע שלא רוצה לפספס ובדרך הכל נעלם ונשאר- רק ריח של- אחרי.