בס"ד בנותינו כזוויות מחוטבות... מזווינו מלאים... מסובלים... ואין יוצאת...