מצח גבוה

עיניי איילה

שרשרת דקה לבנה

על צוואר הכלה

הבתולה

על פיהַּ חיוך

של מזל וברכה

פניה אורים

נִפְתַּעַת

אל בן זוגה

חתנהּ

מתחת לחופה.