לו אלוהים,עימי

בלי הפוגה היה נוכח

הייתי מקריב עצמי

עולה על המזבח

את צוארי מושיט

אל מול המאכלת

ובאבי מביט

צולל אל תוך התכלת