שירתי - מלבי היא נובעת
ללב עצוב אחר היא נוגעת
תקוות ורודות בו היא נוטעת
ממנה תהא הנפש נושעת

שירתי - מחסומי יגון הורסת
תחתיה חומת הקדרות קורסת
סלעי עצבות כבירים היא גורסת
לרגלי הדכאות רשת היא פורסת

19.4.1984