מרבד הליל  עלי נפרס /

ושמא החלום הינו כפרס /

על פתרון חידת הרדם /

הטורדת מאז ימי הקדם /

עת העפעף אט נתרס /