כי בראות זוועות צורר
נתקף בן-אנוש אלם ונדם
הן עתה נבצר ממנו לשורר
יען כי הושחת צלם האדם

לא יוכל ספר הכיצד והיאך
איווה הצורר לכלותנו עד תום
להשמיד אב ואם, אחות ואח
לא להשאיר מאיתנו אף מתום

1.2.1984