לא נפסיק לשיר, גם אם ירצו גם אם לא. לא נפסיק, כשמגרוננו יצרחו מיתרי הקול, לא!!! הים שמסביבנו אותו הים, אדום דם דם דם... החול מתחת לרגלנו זרוע מצבות מוות, אך אנו לא נפסיק, לשיר. כי בשירה נבטא את כאבינו החותך. אוזלת ידינו תתאזן עם קול מילה, עם כל מילה. לא!!! לא נפסיק!!! לא נפסיק לשיר, כי שירתנו - שירת קינות היא...