*

הכי קשה זה להיות גלמוד עם חג, עם צחוק,

עם חורשה ירוקה, עם ענן משתקף באגם,

עם רוח שהפכה למנגינה...

ואתה כרוח:

שמקום אין לה...

23.5.98