תני לי לדפוק על סף דלתך

לבוא לכניסה ולבכות

תני לי להיות לרגלייך

תני לי בשקט לשהוות

תני לי להרגיש מחומך

ותני לעצמך עוד לבעור

תני לי להקשיב ללבך

כי גם את יודעת

עכשיו הוא פועל ואין למה לעצור