שוב אותו הפצע

שוב אותה הנפילה

שוב הכל מדמם

נשארת וחוזרת לה תחושת הבחילה

 

לא ירד בנגב

יבש כבר המדבר

בארצות הקור רק אני נשאר

 

שוב היא היינה חולפת

שוב אני מאחור

ורק שאלה אחת סוחפת

ל-מ-ה-?

והשאר שחור