האובדן שבלב
התקווה שנמוגה
הליטוף שנגמר
הנשיקה שלא מומשה
השארת הכל מאחוריך
והלכת
כאילו כלום
,ללא פרידה
ללא מילות ניחום
סתם הלכת
.ולא נותר לי מאום